ROUTE 66

Next Generation
Centraal in ons werk als nieuwetijders staat de KenJeZelf bewustwordingscampagne (voor jongvolwassenen). Dit biedt een pad terug naar iemands ware zelf en een diepere verbinding met de innerlijke essentie. Het is gebaseerd op oude Boeddhistische wijsheid, gecombineerd met moderne herstructureringstechnieken om negatieve gedachten- en gedragspatronen te doorbreken.

Ons ABC-model, een integraal onderdeel van het KenJeZelf-traject, is een effectieve methode om deze patronen in zeven stappen te transformeren. Hierbij leggen we sterk de nadruk op verschillende aspecten van bewustwording, zoals basiswaarden, emoties en zintuigen. We bieden zelfreflectieoefeningen en begeleiden verschillende ontdekkingsreizen naar innerlijke kracht.

Het volledige traject duurt minimaal 9 weken, met de mogelijkheid van; een intensieve 66-daagse internationale ervaring op Gran Canaria, een kortere op maat gerichte trajecten, persoonlijke begeleiding in Nederland, e-ondersteuning of een traject voor kleine groepen.

Al onze trajecten zijn opgebouwd rond de 7 universele groei- of transitiestappen: ontdekken, verwonderen, verbinden, creëren, regisseren, acteren en integreren. Deze stappen vormen de leidraad voor jongvolwassenen om bewust te groeien en zich te ontwikkelen in lijn met hun eigen natuur en toekomstgerichte doelen.

Wat We Bieden:
  •  KenJeZelf bewustmakingstrajecten
  • Ervaringsgericht leren en zelfbewustwording
  • Natuurlijke, creatieve en gezamenlijke plekken
  • Prikkelende en een uitdagende omgeving
  • Internationaal traject
  • Talentontwikkeling
  • E-Health
  • Zingeving
  • Voor en door jongeren 
  • Gran Canaria en het beste klimaat om te herstellen

Onze Impact
Door jongvolwassenen te ondersteunen in hun persoonlijke groei en bewustzijn, leggen we de basis voor een gezond en duurzaam leven en dragen we bij aan positieve veranderingen in de wereld.

Een nieuwe, duurzame en bewuste wereld begint bij onszelf!


 

Wat is onze missie

Onze missie is de wereld positief te beïnvloeden, beginnend bij onszelf. Om de toekomst te verbeteren, richten we ons NU op jongvolwassenen. We streven ernaar zoveel mogelijk jongeren van de Next Generation te begeleiden op hun levenspad. 

Ons doel is een duurzame omgeving te creëren waarin de eigen natuur, ervaringsgericht leren, verbinding, creativiteit, kunst en een eenvoudige, natuurlijke levenswijze centraal staan - in essentie, een staat van "bewust mens-zijn".

Voor ons betekent de nieuwe wereld een inclusieve en gezamenlijk menswaardige samenleving. Hierin groeit iedereen in zijn eigen kracht en verbindt zich met anderen om een natuurlijk evenwicht te bereiken.Wat doen wij?

We streven ernaar jongvolwassenen bewust te maken van hun eigen krachten en mogelijkheden. We helpen hen deze te benutten om uit te groeien tot mentaal veerkrachtige jongvolwassenen. Dit bereiken we via het KenJeZelf bewustmakingsprogramma, een digitale-vrije omgeving, nieuwetijdse meditaties en verruiming van zelfkennis voor een duurzame en gezonde wereld.

We kijken voorbij diagnoses en focussen op wat de deelnemer werkelijk nodig heeft. Door middel van eenvoudige activiteiten in de natuur leren deelnemers in een oer-rijke omgeving hoe ze negatieve gedachten en ongewenste gevoelens, zoals depressie en angsten, kunnen verminderen.


4 pijlers

Ervarend leren, bewustwording, inclusiviteit en mens en natuur zijn de pijlers waarop dit traject gebouwd is. Weer herontdekken, verwonderen en zelf creëren zijn verbindingen die van binnenuit worden gestimuleerd. Eigen kracht ontwikkeling voor een zelfstandig leven. Door op ontdekking te gaan via deze vier basis pijlers leren deelnemers hun eigenheden, talenten en een duurzaam ritme beter verkennen.

In onze bewustzijnstrajecten is onze natuur de voedingsbron en waardevolle gids. De benadering is persoonlijk, spiritueel georiënteerd en gebaseerd op de onderzoeken uit de MBCT Mindfulness Based Cognitieve Therapie en "het nieuwe ABC". Zie hier onze toolbox


7 stappen

Elk transformatietraject doorloopt het cyclische en universele 7 stappenplan: ontdekken, verwonderen, verbinden, creëren, regisseren, acteren en integreren. En is gericht op de grote drastische ommezwaai, die noodzakelijk is ter voorbereiding op bewustwording van de nieuwe wereld. 

In deze ontwikkelingsgerichte routeplanner leren deelnemers over de 7 zintuigen van de mens en hoe deze ons helpen om gebeurtenissen waar te nemen en op te slaan in onze hersenen. Door meer zelfkennis kunnen we ons bewuster worden van onze zintuiglijke waarneming en leren hoe we deze kunnen gebruiken om ons welzijn te verbeteren. Onthoud dat elke gebeurtenis die we meemaken wordt opgeslagen, zo ook nare gebeurtenissen.


Voor wie?

Route 66 is voor Nieuwetijders, The Next Generation, Millennials  de vergeten of verloren generatie, Gen Y, X , Z en hoogsensitieve jongvolwassenen.

Jongvolwassenen die worstelen met problemen op belangrijke levensgebieden, zoals hun mentale gezondheid, studie, werk en relaties, kunnen bij Route 66 terecht voor ondersteuning. Het doel van Route 66 is om deze jongvolwassenen te helpen weer met een eigen doel en meer plezier in het leven te staan. Hiervoor hebben deelnemers bereidheid nodig om de wereld te willen veranderen en zichzelf te transformeren. 

E-mailen
Bellen
Instagram
LinkedIn