ROUTE 66

Next Generation

BASISMODULE 

Tijdens de Route tot gids leren studenten  - net als de deelnemers - zichzelf herontdekken volgens zeven natuurlijke en universele wetmatigheden. Studenten leren eerst afstemmen op hun eigen ritme waar de volgende thema's aanbod komen tijdens het eerste jaar. 

Onderdelen van dit eerste jaar zijn:

 • deelnemerservaring
 • Ontdenken en loskomen van vastgelegde (negatieve) overtuigingen en opgedane traumatische opvattingen
 • assisteren van een Nieuwetijdse begeleider/gids
 • intervisie en supervisie
 • reflectieverslagen in beeld, film of woord
 • praktijkopdrachten
 • ontwikkelingsgericht persoonlijk proceswerk
 • masterclasses KenUzelve
 • theoretisch- en een praktijktoetsingsdag per moduleRoute tot Nieuwetijdse Co-begeleider

Nieuwetijdse begeleiders i.o. ondersteunen de Nieuwetijdse Gidsen in het traject Route 66. Zij geven samen met de Route 66-Gids vorm aan een aantal kernactiviteiten en verzorgen een wekelijkse activiteiten dag tijdens het route 66 traject. 

Het aanbod


 • Je krijgt een opleiding tot Nieuwetijdse begeleider
 • Je krijgt de mogelijkheid om stage te lopen
 • Je begeleidt samen met een Nieuwetijdse Leider minimaal twee Route 66 groepen per jaar in Gran Canaria
 • Je ontvangt een Nieuwetijdse Leider certificaat waarmee je in de toekomst zelfstandig een Route 66 traject kan begeleiden
 • Je krijgt de mogelijkheid tot het volgen van intervisiemomenten
 • Je bouwt praktijkervaring op in het werken met Nieuwetijders
 • Je woont met maximaal 4 deelnemers/studenten gedurende het traject van 66 dagen in een verblijf accommodatie


Heb je interesse om een Nieuwetijdse co-begeleider te worden?

Instapmogelijkheid in deze opleiding wordt gemiddeld twee keer per jaar aangeboden, telkens bij de start van een Route 66 traject van 66 dagen. Momenteel zijn er twee nieuwe instapmogelijkheden gepland, in maart en in september.

Het platform Stichting ZieMens is verantwoordelijk voor de auteursrechten en kwaliteitsbewaking van het Route 66 programma in Nederland en Gran Canaria en organiseert opleidingen: Nieuwetijdse Leiderschap en Nieuwetijdse co-begeleider voor begeleiding en transitieklachten bij Nieuwetijdse en hoog gevoelige jongeren.
E-mailen
Bellen
Instagram
LinkedIn