ROUTE 66

Next Generation

Transformatief ANDERS en Nieuwetijdse trajecten


De nieuwe generatie jongeren gaan zich in deze tijd steeds meer onthechten van het EGO-denken en doen. Het eeuwenlange opgebouwde EGO zal steeds minder domineren in het leven van nieuwetijdse mensen. Dit heeft te maken met het grote ontwakings- en bewustwordingsproces. Het automatisme in denken en doen (het programma) wordt zichtbaar, het licht op en de tijd breekt aan om anders om te gaan met oude en vastgeroeste (vernietigende) patronen.

De snelheid waarmee wij bewust worden en de daarbij horende nieuwetijdseverschijnselen zijn mondiaal en universeel. De hiermee gepaard gaande mentale en fysieke klachten en veranderingen in doen en laten worden door de reguliere hulpverlening veelal onderkend en onbehandeld. Hierdoor verliezen steeds meer nieuwetijdse jongeren de weg naar eigen kracht en zien weinig toekomstperspectief.

Nieuwetijdse jongeren zien en ervaren dat zij niet het aangeleerde of een aangepaste en overtuigende waarde vertegenwoordigen. Zij zien in dat oude patronen en gewoonten niet meer - duurzaam - functioneren maar juist vernietigend zijn geweest. Ze voelen van binnen sterk de behoefte om de wereld te veranderen. Juist voor deze nieuwetijdse jongeren bieden wij een krachtige herontdekkingstocht op weg naar je ware zelf in Gran Canaria.

Ontdek wat jij kunt doen om de wereld te veranderen

 


 

TRAJECT ROUTE 66
Een avontuurlijk en ontwikkelingsgericht traject in Gran Canaria.

 

Lees hier verder

 

INDIVIDUEEL TRAJECT
Persoons en proces gericht op nieuwetijdse ontwikkeling en spiritualiteit.

 

Individueel traject

 

 OPLEIDING TOT GIDS
Word een nieuwetijdse begeleider en leer de weg naar transformatief leiderschap

 

Leer hoe


E-mailen
Bellen
Instagram
LinkedIn