ROUTE 66

Next Generation

TRANSITIE SYMPTOMENIn deze huidige tijd ervaren veel mensen transitieverschijnselen, wat verwijst naar de veranderingen die plaatsvinden tijdens persoonlijke groei en bewustwording. Het is belangrijk om te begrijpen dat veel van deze symptomen van tijdelijke aard zijn, maar noodzakelijk om de volgende stap in onze ontwikkeling te kunnen zetten. Deze verschijnselen kunnen verschillende aspecten van ons leven beïnvloeden en zijn vaak vergelijkbaar en herkenbaar voor velen.

Een aantal veelvoorkomende transitiesymptomen zijn:

  • Verhoogde gevoeligheid: Je kunt merken dat je sensitiever wordt voor de energieën om je heen. Je voelt wellicht de behoefte om meer tijd door te brengen in de natuur en je wordt gevoeliger voor het leed van dieren, de natuur en andere mensen.
  • Veranderingen in relaties: Tijdens persoonlijke groei kunnen er grote veranderingen optreden in je relaties. Sommige vriendschappen kunnen veranderen of zelfs eindigen, terwijl nieuwe verbindingen kunnen ontstaan die meer resoneren met je nieuwe zelf.
  • Innerlijke drang tot verandering: Je kunt een sterke innerlijke drang ervaren om de wereld te veranderen en hieraan bij te dragen. Dit kan leiden tot het nastreven van nieuwe passies, het zoeken naar manieren om anderen te helpen en het streven naar een betere wereld.
  • Veranderingen in gewoontepatronen: Je kunt merken dat je voedingspatroon, slaapgewoonten en andere dagelijkse routines veranderen. Je wordt je bewuster van wat je lichaam nodig heeft en past je gewoonten dienovereenkomstig aan.
  • Verhoogde gevoeligheid voor prikkels: Je kunt gevoeliger worden voor geluiden, geuren, kleuren en andere zintuiglijke prikkels. Dit kan betekenen dat je behoefte hebt aan meer rustige en vredige omgevingen.
  • Spirituele groei: Je kunt een grotere behoefte voelen aan spiritualiteit, meditatie, yoga of andere vormen van zelfbewustzijnsbeoefening. Je hebt misschien behoefte aan meer verbinding met jezelf, hogere machten of andere spirituele entiteiten.
  • Veranderd denken en handelen: Tijdens deze transitieperiode kunnen je gedachten en gedragingen veranderen. Je kunt nieuwe perspectieven ontwikkelen en bewuster keuzes maken die beter aansluiten bij je ware essentie.

Het is begrijpelijk dat deze veranderingen in de huidige tijd chaotisch, angstig, neerslachtig en verwarrend kunnen zijn. Daarom is het belangrijk om de juiste kennis en informatie te hebben over deze overgangsperiode en handvatten aangereikt te krijgen om ermee om te gaan.

Deze transitieverschijnselen zijn een natuurlijk onderdeel van ons persoonlijk en spirituele groeiproces. Het is belangrijk om geduldig en vriendelijk voor jezelf te zijn terwijl je deze veranderingen doormaakt. Mindfulness - leren waarnemen - meditatie en zelfreflectie kunnen helpen. Door bewust te worden van deze verschijnselen en te begrijpen dat ze (uiteindelijk) een positieve verschuiving in gang zetten (ook al voelt het veelal niet zo), kunnen we met meer vertrouwen en veerkracht door deze transitieperiode heen navigeren.

Kennis over jouw bewustwordingsproces en de afstemming op je essentie kracht is erg belangrijk. Het is nodig om te weten dat veel klachten van tijdelijke aard zijn, maar noodzakelijk om de volgende stap in deze nieuwe ontwikkeling te kunnen maken. Om jouw handvatten te bieden hebben wij per fase beschreven wat je kunt ervaren. Wil je meer weten? 
E-mailen
Bellen
Instagram
LinkedIn