ROUTE 66

Next Generation

7 stappen

Deze stappen zijn bedoeld om jou te helpen bij de transformatie van "Hoofdzaken naar Hartwerk". De 7-stappen omschrijven feitelijk de weg naar transformatie. Een nieuwe tijd vraagt om een afgestemde methode welke dichtbij de mens en haar eigen natuur staat en waarbij de natuurlijke krachten worden gereactiveerd.


In deze 7 stappen leer je hoe je ingesleten negatieve gewoontepatronen in het werk- en het privéleven, zoals je best doen of doorgaan in de ratrace, positief en blijvend veranderen. Deze zeven universele stappen zijn gericht op persoonlijke inzichten en transformatieve groei en worden meetbaar door ons toegepast.

De 7 stappen en de verschillende kernactiviteiten zijn bewust gekozen om de geest te verruimen en te prikkelen, om het lichaam uit te dagen en het denken te leren verstillen. Alle stappen en interventies zijn allen primair en rechtstreeks gericht op het versterken van de eigenwaarde en het vergroten van de zelfredzaamheid. 

Wij bieden ruimte aan de ontdekking en versterking van eigen talenten waar mogelijkheden zijn om tot ontplooiing te komen.E-mailen
Bellen
Instagram
LinkedIn