ROUTE 66

Next Generation

Privacy statement

Conform de wetgeving ten aanzien van de bescherming van gegevens verzoeken we je even de tijd te nemen om de belangrijkste punten van ons Privacybeleid door te lezen.

Om een veilige online omgeving en gegevensbescherming te garanderen, houden we ons strikt aan de wettelijke vereisten. In dit privacy statement geven we inzicht in de manier waarop we gegevens verzamelen, in onze beveiligingsmaatregelen, bewaartermijnen en hoe we met contactgegevens omgaan.

Stichting Route 66 maakt zich hart en zet zich in voor de toekomst van onze planeet en samenleving. Route 66 is ontwikkeld voor de nieuwe generatie jongeren. Mentaal overbelaste en kwetsbare jongvolwassenen kunnen bij ons 66 dagen rehabiliteren. Hiervoor is op Gran Canaria een natuurrijk, educatief, transformatief en sociaal-maatschappelijk traject voor hooggevoelige jongvolwassenen ontwikkeld.

De doelstelling van Stichting Route 66 is het begeleiden van mentaal overbelaste jongvolwassenen naar zelf- en samenredzaamheid en het bevorderen van de mentale - en sociale weerbaarheid. Waardoor de kwaliteit van leven voor deze nieuwe generatie jongeren verbetert en zij weer toekomstperspectief krijgen. Het zijn namelijk deze jongeren die het licht en de kracht in zich dragen om de wereld bijeen te brengen en te veranderen.

Stichting Route 66 wordt 100% gesteund door onze steun- en ontwikkeling stichting ZieMens. Stichting ZieMens ontwikkelt en organiseert transformatieve en educatieve bewustwordingstrajecten. De inkomsten vanuit deze trainingen komen volledig ten goede aan Stichting Route 66. Hiernaast werft Stichting ZieMens fondsen en subsidies en maakt zich hard om met gelden stichting Route 66 te steunen. Stichting ZieMens heeft haar statutaire zetel in Hengelo en staat vermeld in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 78234301 en heeft RSIN-nummer 861312879. De stichting is hoofdverantwoordelijk voor de gegevensverwerking en beveiliging in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerking persoonsgegevens
Als cliënt, deelnemer, donateur, vrijwilliger, medewerker, sponsor of andere betrokkene waarmee onze Stichting contact heeft, ben je voor ons heel belangrijk. Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform de AVG en overige privacy gerelateerde wet- en regelgeving. Wij gebruiken je persoonsgegevens alleen voor je aanvraag, je deelname of je bijdrage. Wij kunnen ook gegevens van instellingen, persoonlijke begeleiders of hulpverleners vastleggen voor het belang van het voor- en/of natraject. Wij gaan uitermate zorgvuldig om met jouw gegevens en doen er alles aan wat binnen ons vermogen ligt om misbruik van deze gegevens te voorkomen.

Wij registreren alleen de noodzakelijke gegevens. Als je je bijvoorbeeld als donateur aanmeldt, verwerken wij contactgegevens zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres, geslacht, betaalgegevens en telefoonnummer. Als je je aanmeldt als deelnemer dan vragen wij je een intakeformulier in te vullen en gebruiken wij deze gegevens tijdens jouw traject voor monitoring en je persoonlijke ontwikkeling. Meld je je aan als vrijwilliger dan vragen wij je om je BSN-nummer, je persoonlijke- en je woon- en verblijfsgegevens. Ook kunnen we om je bankrekening vragen, om bijvoorbeeld een vrijwilligersvergoeding te storten.

Bij aanmelding vragen wij om de volgende persoonlijke informatie:

• Voor- en achternaam
• Woon- en verblijfadres
• Telefoonnummer
• Je geslacht
• E-mailadres
• Geboortedatum

Deze gegevens zijn nodig voor de aanmelding. Ook ontvangen we automatisch het IP-adres, internet protocol van je computer als je onze website bezoekt. Hiermee kunnen we de internetervaring optimaliseren en tegelijkertijd onze online omgeving beschermen.

Het doel van gegevensverzameling
We verzamelen en bewaren persoonsgerelateerde gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het nakomen van onze verplichtingen bij overeenkomsten tussen jou en ons en om je te voorzien van de gevraagde informatie en voor aanvraag van het traject;
 • Het opzetten en beheren van een account en om contact met je te leggen over je traject;
 • Bij instellingsovereenkomsten: om de gevraagde informatie te benutten voor de aanmelding van een traject;
 • Het uitvoeren van functionele analyses;
 • Het bevestigen van je leeftijd en identiteit en om fraude te herkennen en te voorkomen.
 • Informatie op maat: digitale nieuwsbrief
 • Digitale nieuwsbrieven ontvang je alleen als je daarvoor toestemming hebt gegeven. Iedere digitale nieuwsbrief bevat een link waarmee je je op ieder gewenst moment kunt afmelden.
 • Openbaarmaking
 • We mogen je persoonlijke informatie alleen vrijgeven als de wet ons hiertoe nadrukkelijk verplicht.


Beveiliging persoonsgegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Zo hebben wij een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en bewaren wij data in een beveiligde omgeving.

J.K. Botor is gecertificeerd als persoonsgegevens beschermer, internet en opslag- en data beveiliger. Zijn bedrijf zorgt voor de veiligheid van onze website, datagegevens, functionele cookies en jouw persoonlijke gegevens.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor een goede uitvoering van jouw hulpvraag, aangeboden dienst of donaties en voor onze dienstverlening. We houden hierbij in elk geval de wettelijke bewaartermijnen aan. Bij Stichting Route 66 is data-minimalisme van groot belang. Daarom bewaren we je gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden in dit Privacy statement. Voor verschillende soorten data zijn diverse bewaartermijnen van toepassing. Wij bewaren persoonlijke gegevens in ieder geval nooit langer dan 10 jaar.

Rechten

Je hebt onder meer het recht om gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Wil je de gegevens die wij van jou hebben vastgelegd bijvoorbeeld inzien, wijzigen of heb je vragen? Stuur dan een mail naar: secretariaat@ ziemens.nl

Klachten en geschillen
Ben je het ergens niet mee eens bent en je komt er met een van ons niet uit, dan kun je een klacht indienen. Hiervoor kun je het klachten- en geschillen formulier gebruiken dat op onze website staat. Je kunt ook de afdeling klachten en geschillen via email bereiken. Hiervoor stuur je een email naar info@traject-route66.nl. Als je het bijvoorbeeld niet eens bent hoe Stichting Route 66 met jouw gegevens omgaat, heb je ook het recht om een klacht in te dienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uitwisseling gegevens
Wij wisselen alleen jouw gegevens uit in samenspraak met jou. Wij kunnen gebruik maken van diensten van derden om jouw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Maar zullen dit altijd eerst in overleg met jou doen. Als wij met derde partijen verwerkersovereenkomsten hebben afgesloten is hierin onder meer opgenomen dat zij uitsluitend persoonsgegevens in opdracht van ons verwerken en dat zij voldoende waarborging bieden ten aanzien van technische en organisatorische beveiliging. Wij garanderen dat wij geen (persoons)gegevens aan derden verkopen, verhuren of anders commercieel ter beschikking stellen. Hier zijn wij pertinent op tegen.

Cookies
Ook onze website moet helaas verschillende soorten cookies toepassen om de website stabiel te kunnen draaien. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op jouw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik of functioneren van onze de site. Noodzakelijke cookies helpen ons dan deze website bruikbaarder te maken door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Voor alle andere soorten cookies, zoals voorkeur- en marketing cookies, hebben wij jouw toestemming nodig. Die vragen we dan ook.

Auteursrecht
Op deze website kun je content, zoals nieuwsartikelen en verhalen, delen op jouw persoonlijke social media accounts d.m.v. de social share buttons. Mocht je een interessant artikel of content tegenkomen, laat het ons dan weten. Zo voorkom je dat er tekst wordt gebruikt waar auteursrecht op zit. Ook kun je YouTube filmpjes direct op onze site afspelen. Doordat wij deze functies voor social media bieden, delen wij informatie over het gebruik van onze site met partners voor social media, die dit kunnen gebruiken voor advertentiedoeleinden.

Google Analytics
Door Google Analytics worden op de website Traject-route66.nl volledig geanonimiseerde gegevens over het bezoekersgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe onze websitebezoekers de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie voor de inrichting van onze website. Daarnaast optimaliseren wij hiermee de werking van de website om jou beter van dienst te kunnen zijn. Om zorgvuldige verwerking mogelijk te maken hebben we onder meer de volgende maatregelen getroffen:

 • De gegevens die we in Google Analytics verzamelen, worden geanonimiseerd en versleuteld;
 • We hebben alle mogelijkheden die Google aanbiedt om ‘gegevens met Google te delen’ uitgezet;
 • We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Mocht je toch niet willen dat jouw geanonimiseerde gegevens naar Analytics worden verzonden dan kun je gebruikmaken van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.


Noodzakelijke cookies
Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.
Voorkeuren Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van jouw voorkeur of de regio waar je woont.


Statististieken
Statistische cookies helpt ons om te begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken.
Wij gebruiken geen marketing cookies. Deze worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders. Wij zijn hier pertinent op tegen. Wij hebben geen Niet geclassificeerde cookies.


Afbeeldingen
Wij gebruiken eigen afbeeldingen en aangekochte afbeeldingen. Ook van derden gebruiken wij afbeeldingen die wij toepassen op onze website zonder kosten. Bijvoorbeeld van www.pixabay.com

Wijzigingen privacy statement
Wij proberen zo up to date mogelijk te zijn met onze website en dit privacy statement. En behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Als je deze verklaring geregeld raadpleegt, blijf je op de hoogte van deze wijzigingen. Wijzigingen en verduidelijkingen zijn onmiddellijk na plaatsing op de site van kracht. Als we aanpassingen doen aan ons beleid, stellen we je hier via onze website op de hoogte van de beleidswijzigingen. Zo weet je altijd welke informatie we verzamelen, hoe we het gebruiken en onder welke omstandigheden, als die er zijn, we het gebruiken.

Contact
Mocht je tips of andere opmerkingen waarnemen: wij staan open voor feedback. Dit kun je sturen naar info@traject-route66.nl. Of via ons contactformulier op de site. Heb je andere vragen over het privacy statement van Stichting Route 66, bericht ons dan via info@traject-route66.nl


Disclaimer
Bij het samenstellen van de inhoud van deze site is uiterste zorg nagestreefd. Maar ook wij kunnen schrijffouten maken en horen deze dan heel graag. Wij staan altijd open voor verbetering en feedback. Route 66 is menselijk en aan de informatie die op deze site getoond wordt, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. Conform de wetgeving sluiten wij iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.
Informatie op onze website kan door de medewerkers van Route 66 worden gewijzigd om de website te verbeteren en beschikbaar te maken voor mobiele apparaten. Het is raadzaam regelmatig deze informatie te lezen.


Door het aanvinken van het privacy statement ga je akkoord met de inhoud van deze pagina, hoe wij je gegevens verwerken, welke cookies wij gebruiken en hoe wij omgaan met data beveiliging.

E-mailen
Bellen
Instagram
LinkedIn