ROUTE 66

Next Generation

Bewust mens worden


Bewustzijn is de enige sleutel tot leven in vrijheid. 

In feite is het de sleutel tot alles dat leven een zin geeft. Bewustwording brengt ons meer in het hier en nu en laat ons het leven met meer aandacht beleven. Door je steeds meer bewust te worden van geprogrammeerde, gevormde (negatieve) patronen en ongewenste herhalende gewoonten, leefregels en waarden krijg je inzichtelijk hoe:


• deze zich verhouden in je denken en doen,
• patronen vaste vormen hebben gekregen,
• hardnekkige gewoonten positief of negatief het leven wederkerig beïnvloeden,
• automatismen cultureel en via ik-delen werken,
• we disfunctionerende geloofsovertuigingen en vastgeroeste waarden doorgeven en herhalen in denken en doen en in ons nalatenschap.


Bewust mens leren zijn, leer je door spiegeling, aandachtgerichte training, zelfstudie, meditatie en bereid zijn om aan diepere inzichten te werken. Bewuster leren leven is weten wie je leven bestuurd, jij zelf of een (oud)programma?
LEER JEZELF KENNEN
Leven met meer bewustzijn is leven met meer hoop, in meer liefde, met meer vrede en vreugde. Alleen wanneer we bewustzijn, zullen nieuwe verbindingen, creaties, oplossingen en nieuwe inzichten tot stand komen. Bewust mens zijn leer je door innerlijk werk. Je moet eerst helder hebben en zelf ontdekken waar je bewust van wilt worden en waarom je eigenlijk zou willen veranderen. Als je je eigen tekorten, verlangens en onderliggende talenten beter inziet, vind je meer innerlijke drive om de verandering aan te gaan en te doorstaan.

TIJD VOOR HARTWERKE-mailen
Bellen
Instagram
LinkedIn