ROUTE 66

Next Generation

Inclusiviteit

Het beste uit jezelf halen en je eigenheden bundelen! 

Bij ons draait het om de natuurlijke eenvoud en de kracht van ieders inzicht. Wij gaan daarbij uit van de universele kennis en eigen kracht. Want ieder mens heeft een eigen en uniek talent en samen creëren/werken wij aan een groter geheel.


Wij doen er allen toe, precies zoals we werkelijk zijn. Dit is voor ons inclusie; samen talenten verbinden.

Wij stimuleren en activeren zoveel mogelijk de eigen kernkrachten door ze op een natuurlijke manier met elkaar te verbinden. Dit doen wij door onze deelnemers te zien in hun eigen kernkracht en deze op een open en aandachtsgerichte wijze toe te passen. We doen dit in samenhang met natuurlijke eenvoud. Want alles in de natuur is perfect afgestemd en volledig in harmonie met elkaar. Gelukkig weten mieren dat ze mieren zijn en zijn wij mensen helaas vergeten mens te worden.

 

Wij mensen zijn nu eenmaal onderdeel van een natuurlijke orde in samenhang met de natuur. Van binnenuit weer onze natuurlijke orde stimuleren en activeren is een eerste stap naar heelheid. Dit betekent onze eigen tijd weer ontdekken en buitenom aangeleerde processen leren kijken, de kracht ligt immers in onszelf!

 

Nieuwe tijd 

Alle mogelijke verschillen tussen mensen onderling bepalen de diversiteit. In veel situaties zijn of lijken verschillen niet relevant, echter de generatie nieuwetijders ervaart wel degelijk de gevolgen van anders zijn. Met name in situaties wanneer het verschil niet (h)erkent of begrepen wordt. De samenleving en/of omgeving geeft het verschil dan een veelal starre verklaring of betekenis die niet klopt met de werkelijkheid, met verstrekkende gevolgen. 


Wij staan en gaan voor inclusiviteit, waarin iedereen meetelt, iedereen van waarde is, iedereen zijn eigen veerkracht heeft en iedereen participeert. In onze visie zijn het de nieuwetijders die onze wereld in een harmonische samenleving kunnen veranderen en bijeen kunnen brengen. Het leef- en werkklimaat waarin ze meestal zijn opgegroeid voldoet niet meer aan hun kwaliteiten en talenten, het biedt hen weinig of geen ruimte om tot ontplooiing te komen. 


Nieuwetijders 

Helaas voelen veel nieuwetijders zich hierdoor ook niet (meer) gelukkig. Ze zijn veelal (over)gediagnosticeerd doordat zij zich verzetten tegen traditionele denkpatronen, schoolsystemen en opgelegde dogma's en hokjes. Dit verzet uit zich in gedragsproblemen- en leerproblemen, allergieën of intoleranties voor bepaalde voedingsmiddelen. Daarnaast zijn nieuwetijders hooggevoelig, intuïtief, creatief en hebben een eigen aard en wijsheid. Hiermee nodigen nieuwetijders ons uit om in de wereld anders te gaan denken, voelen en leven. Het is tijd voor een nieuwe tijd.


In Gran Canaria bieden wij nieuwetijders de mogelijkheid om, in een zeer krachtige en natuurlijke omgeving, te bouwen aan een nieuwe toekomst voor henzelf en onze wereld. Wij bieden ze tijdens Route 66 de mogelijkheid om in 66 dagen hun authentieke kwaliteiten weer te herontdekken en hun eigen talenten te ontplooien. 


 

E-mailen
Bellen
Instagram
LinkedIn